Các gói cước 4G siêu tốc Viettel

Tên gói Đăng ký / Ưu đãi
ST70K

70.000đ

ST70K DA gửi 9123

 • 500MB/ngày ⇒ 15GB/tháng 
 • Miễn phí 100% data dùng TiKTok
ST90

90.000đ

ST90 DA gửi 9123

 • 1GB/ngày ⇒ 30GB/tháng
 • Miễn phí 100% data dùng TiKTok
ST120K

120.000đ

ST120K DA gửi 9123

 • 2GB/ngày ⇒ 60GB/tháng
 • Miễn phí xem phim trên ứng dụng Viettel TV.
 • Miễn phí lưu trữ 25GB dữ liệu trên LifeBox
ST150K

150.000đ

ST150K DA gửi 9123

 • 3GB/ngày ⇒ 90GB/tháng
 • Miễn phí xem phim Viettel TV
 • Miễn phí 25GB lưu trữ Lifebox
ST200K

200.000đ

ST200K DA gửi 9123

 • 2GB/ngày ⇒ 60GB/tháng
 • 200p gọi ngoại mạng miễn phí
 • Miễn phí gọi nội mạng dưới 20p