Gói cước cũ của bạn sẽ tự động gia hạn nếu còn đủ tiền trong tài khoản chính. Để kiểm tra gói cước cũ, soạn tin: KTTK gửi 191

Các gói cước nổi bật:

moi
V200C
200.000đ /30 ngày
Data: 120GB
 • 4GB/ngày (120Gb/30 ngày)
 • Miễn phí gọi nội mạng dưới 20p
 • Miễn phí 100p gọi ngoại mạng
V200C DA gửi 290
moi

SD120
120.000đ /30 ngày
Data: 60GB
 • 2GB/ngày (60GB/tháng)
 • Hết data ngừng truy cập

SD120 DA gửi 290

moi

SD90
90.000đ /30 ngày
Data: 45GB
 • 1,5GB/ngày (45GB/tháng)
 • Hết data ngừng truy cập

SD90 DA gửi 290

1. Gói cước 3G/4G Viettel theo tháng:

Tên gói Cú pháp Ưu đãi
SD90
90.000đ
SD90 DA gửi 290
 • 1,5GB/ngày ⇒ 45GB/tháng
SD120
120.000đ
SD120 DA gửi 290
 • 2GB/ngày ⇒ 60GB/tháng
SD150
150.000đ
SD150 DA gửi 290
 • 3GB/ngày ⇒ 90GB/tháng

2. Gói cước 4G siêu tốc Viettel:

Tên gói Cú pháp Ưu đãi
ST70K
70.000đ
ST70K DA gửi 290
 • 500GB/ngày ⇒ 15GB/tháng
ST90
90.000đ
ST90 DA gửi 290
 • 1GB/ngày ⇒ 30GB/tháng
TV95K
95.000đ
TV95K DA gửi 290
 • 1,5GB/ngày ⇒ 45GB/tháng
 • Miễn phí xem phim TV360
ST120K
120.000đ
ST120K DA gửi 290
 • 2GB/ngày ⇒ 60GB/tháng
TV125K
125.000đ
TV125K DA gửi 290
 • 2GB/ngày ⇒ 60GB/tháng
 • Miễn phí xem phim TV360
ST150K
150.000đ
ST150K DA gửi 290
 • 3GB/ngày ⇒ 90GB/tháng

3. Gói combo data nghe gọi Viettel:

Tên gói Cú pháp Ưu đãi
V90C
90.000đ
V90C DA gửi 290
 • 1GB/ngày ⇒ 30GB/tháng
 • Miễn phí gọi nội mạng dưới 20p (tối đa 1000 phút)
 • Gọi Ngoại Mạng: 20 Phút
V200C
200.000đ
V200C DA gửi 290
 • 4GB/ngày ⇒ 120GB/tháng
 • Miễn phí gọi nội mạng dưới 10p (tối đa 1000 phút)
 • Gọi Ngoại Mạng: 100 Phút

4. Gói cước mạng xã hội Viettel:

Tên gói Cú pháp Ưu đãi
MXH100
100.000đ
MXH100 DA gửi 290
 • 1GB/ ngày ⇒ 30GB/ tháng
 • Miễn phí data Youtube, FB, Tiktok
MXH120
120.000đ
MXH120 DA gửi 290
 • 1GB/ ngày ⇒ 30GB/ tháng
 • Miễn phí data Youtube, FB, Tiktok
 • Miễn phí gọi nội mạng dưới 10p
 • Gọi Ngoại Mạng: 30 Phút
MXH150
150.000đ
MXH150 DA gửi 290
 • 1,5GB/ ngày ⇒ 45GB/ tháng
 • Miễn phí data Youtube, FB, Tiktok
 • Miễn phí gọi nội mạng dưới 10p
 • Gọi Ngoại Mạng: 50 Phút

5. Gói cước giải trí, MXH:

Tên gói Cú pháp Ưu đãi
FB30
30.000đ
FB30 DA gửi 290
 • Miễn phí data Facebook 30 ngày
T30
30.000đ
T30 DA gửi 290
 • Miễn phí data TikTok 30 ngày
YT30
30.000đ
YT30 DA gửi 290
 • Miễn phí data Youtube 30 ngày

6. Gói cước Viettel dành cho thuê bao mới:

Tên gói Cú pháp Ưu đãi
V90B
90.000đ
V90B DA gửi 290
 • 1GB/ ngày ⇒ 30GB/ tháng
 • Miễn phí gọi nội mạng dưới 10p
 • Gọi Ngoại Mạng: 30 Phút
V120B
120.000đ
V120B DA gửi 290
 • 1,5GB/ ngày ⇒ 45GB/ tháng
 • Miễn phí gọi nội mạng dưới 10p
 • Gọi Ngoại Mạng: 50 Phút
V150B
150.000đ
V150B DA gửi 290
 • 2GB/ ngày ⇒ 60GB/ tháng
 • Miễn phí gọi nội mạng dưới 10p
 • Gọi Ngoại Mạng: 80 Phút
V160B
160.000đ
V160B DA gửi 290
 • 4GB/ ngày ⇒ 120GB/ tháng
 • Miễn phí gọi nội mạng dưới 10p
 • Gọi Ngoại Mạng: 100 Phút
V180B
180.000đ
V180B DA gửi 290
 • 6GB/ ngày ⇒ 18GB/ tháng
 • Miễn phí gọi nội mạng dưới 10p
 • Gọi Ngoại Mạng: 100 Phút
V200B
200.000đ
V200B DA gửi 290
 • 8GB/ ngày ⇒ 240GB/ tháng
 • Miễn phí gọi nội mạng dưới 20p
 • Gọi Ngoại Mạng: 100 Phút

7. Gói cước Viettel chu kỳ dài 6 tháng:

Tên gói Cú pháp Ưu đãi
6SD90
540.000đ
6SD90 DA gửi 290
 • 1,5GB/ngày ⇒ 45GB/tháng (x6 tháng)
6SD120
720.000đ
6SD120 DA gửi 290
 • 2GB/ngày ⇒ 60GB/tháng (x6 tháng)
6SD150
900.000đ
6SD150 DA gửi 290
 • 3GB/ngày ⇒ 90GB/tháng (x6 tháng)
6V200C
1.200.000đ
6V200C DA gửi 290
 • 4GB/ngày ⇒ 120GB/ tháng (x6 tháng)
 • Miễn phí gọi nội mạng dưới 10p
 • Gọi Ngoại Mạng: 600 phút